چهارشنبه 29 خرداد 1398    |    Wednesday, June 19, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
Urofollitropin
  نوعي گونادوتروپين حاصل از ادرار زنان يائسه، که حاوي هورمون محرک فوليکول است و به همراه گنادوتروپين کوريوني براي القاء تخمک گذاري بکار مي رود.

Follitropin
  فوليتروپين؛ هورمون محرک فوليکول