چهارشنبه 29 خرداد 1398    |    Tuesday, June 18, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
Ferritin
  فريتين؛ کمپلکس آهن - آپوفريتين که يکي از اشکال اصلي ذخيره اي آهن در بدن است.