چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
Bacillin
  نوعي ماده آنتي بيوتيکي جداسازي شده از سويه هاي باسيلوس ساب تيليس که عليه باکتريهاي گرم مثبت و باکتريهاي گرم منفي بسيار موثر است