يکشنبه 4 فرودين 1398    |    Sunday, March 24, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
Antisialagogue
  ضد بزاق ، مهار کننده توليد بزاق