چهارشنبه 29 خرداد 1398    |    Tuesday, June 18, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
Allorhythmia
  آلوريتمي؛ بي نظمي ضربان قلب يا نبض که بطور منظم تکرار مي شود