يکشنبه 4 فرودين 1398    |    Sunday, March 24, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
گيرنده هاي موسکاريني
  اين گيرنده ها علاوه بر استيل کولين به موسکارين ( که يک آلکالوئيد است ) پاسخ مي دهند. اين گيرنده ها بطور اوليه روي سلول هاي عمل کننده سيستم اتونوم ( شامل قلب، اندوتليوم عروق، عضلات صاف، پايانه هاي پره سيناپتيک اعصاب و غدد برون ريز ) واقع شده اند.