چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
بلوک غير دپلاريزان
  فلج عصبي-عضلاني حاصل از آنتاگونيسم فارماکولوژيک در محل گيرنده استيل کولين صفحه انتهايي ( مثلاً بوسيله توبوکورارين )