سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
Anti inhibitor coagulant complex(AICC)کمپلکس انعقادي ضد مهارکننده
Axon (آکسون)زايده يک نورون که ايمپالسها را از جسم سلولي منتقل مي کند
Cryophilicسرمادوست
Cycloserineسيکلوسرين؛ نوعي آنتي بيوتيک صناعي يا مشتق از استرپتومايسس اورکيداسئوي که به عنوان داروي متوقف کننده سل و در درمان عفونتهاي دستگاه ادراري کاربرد دارد.
Deodorantدئودورانت؛ عاملي که بوهاي نامطبوع را از بين مي برد.
Disaccharideدي ساکاريد؛ گروهي از قندها که در اثر هيدروليز، دو مونوساکاريد از آنها ايجاد مي شود.
Epileptogenicبوجودآورنده تشنج صرع
GALT (gut associated lymphoid tissue)بافت لنفاوي مربوط به روده
Gastrolavageگاسترولاواژ؛ شستشوي معده از طريق يک فيستول معده اي
Glycopeniaگليکوپني؛ کمبود قند در بافتها