پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
آلکالوئيدهاي ارگوترکيباتي با مولکولهاي پيچيده اند که توسط قارچي که روي غلات فاسد يا مرطوب رشد مي کند، توليد مي شوند. اين مواد مسئول ايجاد اپيدمي هاي "St.Anthonys fire" (ارگوتيسم ) طي قرون وسطي تا امروزه مي باشند.
بيهوشي عموميوضعيتي از عدم هوشياري، بي دردي و فراموشي. همراه با شل بودن عضلات اسکلتي و فقدان رفلکس ها.
سرنوشت زيستياغلب به عنوان مترادف فارماکوکينتيک بکار مي رود. فرآيندهاي جذب ، توزيع و حذف دارو گاهي با دامنه تعريف کوچکتر براي توصيف حذف دارو مورد استفاده قرار مي گيرد.
Allorhythmiaآلوريتمي؛ بي نظمي ضربان قلب يا نبض که بطور منظم تکرار مي شود
Autosplenectomyاتواسپلنکتومي؛ ناپديد شدن تقريباً کامل طحال در اثر فيبروز و چروکيده شدن پيشرونده
Cardiocyteسلول قلبي
Catalepsyکاتالپسي؛ حفظ وضعيت ثابت بدن به مدت طولاني و نامعين
Dysostosisديس استوز؛ استخوان سازي ناقص
Freckleکک ومک؛ نوعي لکه پيگمانته بر روي پوست که ناشي از تجمع ملانين در اثر تماس با نور خورشيد است.
Ganglioneuromaگانگليونورم؛ نوعي نئوپلاسم خوش خيم که از رشته هاي عصبي و سلولهاي گانگليوني بالغ تشکيل شده است.