دوشنبه 6 خرداد 1398    |    Monday, May 27, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
NSAIDداروهاي ضد التهاب غير استروئيدي مانند آسپرين، ايبوپروفن، سلکوکسيب که از مهار کننده اي آنزيمسيکلواکسيژناز مي باشند.
وابستگي ( dependence )وضعيتي از پاسخ به يک دارو قطع مصرف آن باعث ايجاد علائمي ناخوشايند و حتي احتمالاً تهديد کننده حيات مي شود که اغلب متضاد اثرات دارو مي باشند.
Alkalizerقليايي ساز؛ ماده اي که اسيدها را خنثي مي کند يا باعث قليايي شدن مي شود.
Autocatalysisاتوکاتاليز؛ نوعي کاتاليز که در آن محصول واکنش باعث افزايش سرعت کاتاليز مي شود
Cathepsinکاتپسين؛ يکي از چند آنزيمي که تجزيه بعضي از پيوندهاي پپتيدي را به روش هيدروليز کاتاليز مي کند.
Cytogenousتوليد کننده سلول
Dermatopharmacologyدرماتوفارماکولوژي؛ داروشناسي اختلالات پوستي
Dibenzodiazepineدي بنزوديازپين؛ گروهي از داروهاي هتروسيکليک داراي ساختار مشابه از جمله داروي ضد سايکوز کلوزاپين
Efficacyکارايي
Gastritisگاستريت؛ التهاب معده