چهارشنبه 28 شهريور 1397    |    Tuesday, September 18, 2018
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
نوروپپتيدهاپپتيدهايي با اثرات مهم نوروترانسميتري و تنظيم کنندگي، بسياري از آنها داراي اثرات قوي بر عضلات صاف نيز مي باشند.
Bartonellosisبارتونلوز؛ هر نوع عفونتي با گونه بارتونلا. نوعي بيماري عفوني در آمريکاي جنوبي که عامل آن بارتونلا باسيليفرميس است که از طريق پشه خاکي فلبوتوموس وروکاروم منتقل مي شود.
Duodenalدئودنال؛ مربوط به دوازدهه يا منشا گرفته از آن
Emulsifierعاملي که براي تهيه امولوسيون بکار مي رود.
Fibrinogenopeniaفيبرينوژنوپني؛ کاهش فيبرينوژن خون
Granulocytopoiesisگرانولوسيتوپويز؛ توليد گرانولوسيت
Haemadipsaهماديپسا؛ جنسي از زالوها
HPV (human papillomavirus)پاپيلوماويروس انساني
ICD (interauterine contraceptive device)وسيله داخل رحمي جلوگيري از بارداري
Implantکاشتن؛ وارد کردن يا پيوند زدن بافت، ماده خنثي ياراديواکتيو به داخل بافتهاي سالم يا يکي از حفرات بدن