جمعه 28 دي 1397    |    Friday, January 18, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
APCسلول عرضه کننده آنتي ژن
Acholiaکمبود يا فقدان ترشح صفراوي
Allergenآلرژن؛ نوعي ذره آنتي ژني که قادر به ايجاد واکنش افزايش حساسيت فوري(آلرژي) است.
Chymificationتبديل غذا به شيره معده، هضم معده اي
Epiduralاپيدورال؛ قرار گرفته در خارج يا روي سخت شامه
Freckleکک ومک؛ نوعي لکه پيگمانته بر روي پوست که ناشي از تجمع ملانين در اثر تماس با نور خورشيد است.
Gigantismژيگانتيسم؛ رشد بيش از حد و غيرطبيعي
Glycolipidگليکوليپيد؛ ليپيد حاوي گروههاي کربوهيدراتي معمولاً از نوع گالاکتوز اما گاهي از نوع گلوکز، اينوزيتول يا قندهاي ديگر
Gonagraگوناگرا؛ نقرس زانو
Granulocytosisگرانولوسيتوز؛ وجود گرانولوسيت بيش از حد در خون