چهارشنبه 27 شهريور 1398    |    Wednesday, September 18, 2019

نام مصاحبه شونده عنوان مصاحبه
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد مصاحبه در هر صفحه


موارد یافت شده: 2

نام مصاحبه شونده : آقاي دکتر رامين ابريشمي - دبير انجمن داروسازان باليني کشور
اگرچه با پيگيري هاي انجمن داروسازي باليني ايران ، در حال حاضر حضور داروساز باليني در بيمارستان جزو مواردي است که در اعتباربخشي بيمارستان ها امتياز آور تلقي مي شود ، ليکن ... ادامه مصاحبه ...
تعداد بازدید : (4697)
تاریخ درج : 16/11/1391نام مصاحبه شونده : دکتر عليرضا خواجه اميري، داروساز متخصص سم شناسي و استاديار دانشگاه
با عنايت به اينکه تجويز نسخ دارويي معمولاً ترکيبي از داروهاي خارجي، مکمل ، ويتامين و داروهاي توليد داخل مي باشد، لذا برآيند آنها افزايش قيمت چشمگيري در مجموع هزينه هاي نسخه ايجاد مي کند ادامه مصاحبه ...
تعداد بازدید : (2835)
تاریخ درج : 14/11/1391