شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتنياسين (اسيد نيکوتينيک )Niacin (Nicotinic acid)-
جزئیاتنياسيناميد ( نيکوتيناميد)Niacinamide [Nicotinamide]-
جزئیاتنيکوتينNicotine-