شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 4
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآلجي فلکسAlgiflex-
جزئیاتفلکسFlexx-
جزئیاتاستئوفلکسOsteoflex-
جزئیاتپرفلکسPreflex-