يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتفلورايدFluoride-
جزئیاتسديم فلورايدSodium fluoride-
جزئیاتتري فلورايدينTrifluoridine-