شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتاستونAcetone-
جزئیاتفلوسينولون استونايدFluocinolone acetonide-
جزئیاتتريامسينولون استونايدTriamcinolone acetonide-