جمعه 2 تير 1396    |    Thursday, June 22, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 5
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتبتامتازون والراتBetamethasone valerateValison
جزئیاتبیوالیرودینBivalirudin-
جزئیاتديازپامDiazepamValiu
جزئیاتوليVali-
جزئیاتوالي فلورValiflor-