شنبه 30 دي 1396    |    Friday, January 19, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتايزوترتينوئينIsotretinoin-
جزئیاتترتينوئينTretinoin-