پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآمينو اسيد (اسيد آمينه)Amino acid-
جزئیاتاس ام ايSma-