سه شنبه 29 خرداد 1397    |    Tuesday, June 19, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 14
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتبتامتازون دي سديم فسفاتBetametasone disodium phosphate-
جزئیاتکليندامايسين فسفاتclindamycin phosphate-
جزئیاتکدئين فسفاتCodein phosphate-
جزئیاتاستراموستين سديم فسفاتEstramustine sodium phosphate-
جزئیاتفلودارابين فسفاتFludarabine phosphate-
جزئیاتاسلتاميوير فسفاتOseltamivir phosphate-
جزئیاتفسفاتPhosphate-
جزئیاتپتاسيم فسفاتPhosphate Potassium-
جزئیاتپيپرازين فسفاتPiperazine phosphate-
جزئیاتپريماکين فسفاتPrimaquine phosphate-
جزئیاتسديم سلولز فسفاتSodium cellulose phosphate-
جزئیاتسديم گليسروفسفاتSodium glycerophosphate-
جزئیاتسديم فسفات دي بيسيکSodium phosphate dibasic-
جزئیاتسديم فسفات مونوبيسيکSodium Phosphate Monobasic-