پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 10
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتسنتراويت مولتي لوتئينCentravite multivitamin + lutein-
جزئیاتهيدروکسي زينHydroxyzine Hclmultipa
جزئیاتمولتيMulti-
جزئیاتمولتي ديليMulti daily-
جزئیاتمولتي ويتامينMultivitamin-
جزئیاتمولتي ويتامين آهنMultivitamin iron-
جزئیاتمولتي ويتامين مينرالMultivitamin mineral-
جزئیاتمولتي ويتامين تراپوتيکMultivitamin therapeutic-
جزئیاتمولتي پريناتالPrenatal multivitamin-
جزئیاتسنتريSentry multivitamin-