دوشنبه 4 تير 1397    |    Sunday, June 24, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 6
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتالکل يدهAlcohol iodine-
جزئیاتگليسيرين يدهGlycerin iodine-
جزئیاتيدIodine-
جزئیاتلگولز يدينLugol's iodine-
جزئیاتپتاسيم يديدPotassium iodide (Potassium iodine)-
جزئیاتپوويدون آيودون ( بتادين )Povidone-iodine-