چهارشنبه 1 آذر 1396    |    Wednesday, November 22, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 6
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتالکل يدهAlcohol iodine-
جزئیاتگليسيرين يدهGlycerin iodine-
جزئیاتيدIodine-
جزئیاتلگولز يدينLugol's iodine-
جزئیاتپتاسيم يديدPotassium iodide (Potassium iodine)-
جزئیاتپوويدون آيودون ( بتادين )Povidone-iodine-