شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتاستامينوفن/کافئين/بروفنAcetaminophen/caffeine/ibuprofen-
جزئیاتايبوپروفنIbuprofen-