جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتفيلگراستيم (نئوپوژن)Filgrastim-
جزئیاتپگ فيلگراستيمPegfilgrastim-