دوشنبه 30 مرداد 1396    |    Monday, August 21, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتفيلگراستيم (نئوپوژن)Filgrastim-
جزئیاتپگ فيلگراستيمPegfilgrastim-