يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 4
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآرتمترArtemether-
جزئیاتآرتمتر/لومفنترينArtemether/lumefantrine-
جزئیاتاترEther-
جزئیاتمتيل ارگونوين مالئاتMethyl erogonovine maleate-