جمعه 1 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 5
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآرتيکائين اپي نفرينArticain/ Epinephrine-
جزئیاتاپي نفرينEpinephrine-
جزئیاتلوارترنول ( نور اپي نفرين بي تارترايت )Levarterenol (Norepinephrine bitartrate)-
جزئیاتليدوکائين اپي نفرينLidocaine & epinephrine-
جزئیاتنور اپي نفرين بي تارترايتNorepinephrine bitartrate-