يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 5
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآرتيکائين اپي نفرينArticain/ Epinephrine-
جزئیاتاپي نفرينEpinephrine-
جزئیاتلوارترنول ( نور اپي نفرين بي تارترايت )Levarterenol (Norepinephrine bitartrate)-
جزئیاتليدوکائين اپي نفرينLidocaine & epinephrine-
جزئیاتنور اپي نفرين بي تارترايتNorepinephrine bitartrate-