پنجشنبه 30 فرودين 1397    |    Thursday, April 19, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتستيريزين/پزدوافدرينCetirizine/Pseudoephedrine-
جزئیاتافدرينEphedrine-
جزئیاتپزدوافدرين ( سودوافدرين )Pseudoephedrine-