پنجشنبه 23 آذر 1396    |    Thursday, December 14, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکلوتريمازولClotrimazole-
جزئیاتکلوتريمازول/بتامتازونClotrimazole/Betamethasone dipropionate-