شنبه 1 مهر 1396    |    Saturday, September 23, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکاربني سيلينCarbenicillin-
جزئیاتکاربني سيلين ايندانيل سديمCarbenicillin Indanyl Sodium-