يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآرتمترArtemether-
جزئیاتآرتمتر/لومفنترينArtemether/lumefantrine-