شنبه 27 آبان 1396    |    Saturday, November 18, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآمفوتريسين بيAmphotericin-b-
جزئیاتآمفوتريسين بي ليپوزومAmphotericin-b Liposome-