شنبه 26 اسفند 1396    |    Saturday, March 17, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 7
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآلفاAlpha-
جزئیاتآموکسي سيلينAmoxicillinAlphamo
جزئیاتفاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8)Antihemophilic factor (AHF),(Factor8)Alphanat
جزئیاتآرتيکائينArticain Hclalphacain
جزئیاتبريمونيدين تارترايتBrimonidine tartrateAlphaga
جزئیاتفاکتور 9 کمپلکسFactor 9 complexAlphanin
جزئیاتليدوکائينLidocaine HclAlphacain