سه شنبه 21 آذر 1396    |    Tuesday, December 12, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتگلوکوزامين کوندرويتينGlucosamin chondroitin-
جزئیاتگلوکوزامينGlucosamine-
جزئیاتگلوکوزامين رليفGlucosamine releif-