پنجشنبه 3 خرداد 1397    |    Thursday, May 24, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکوکيوتنCo q 10-
جزئیاتکوکيوتن پلاسCo q 10 plus-
جزئیاتکوکيوتن قرمزRed co q10-