شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکوکيوتنCo q 10-
جزئیاتکوکيوتن پلاسCo q 10 plus-
جزئیاتکوکيوتن قرمزRed co q10-