دوشنبه 1 آبان 1396    |    Sunday, October 22, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکلرمتينChlormethine Hcl-
جزئیاتنيتروژن موستارد ( کلرمتين )Nitrogen mustard (Chlormethine hcl)-