يکشنبه 4 فرودين 1398    |    Sunday, March 24, 2019

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 5
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتهيدروکسي پروژسترونHydroxyprogestrone caproarte-
جزئیاتمدروکسي پروژسترون استاتMedroxyprogestrone acetate-
جزئیاتمدروکسي پروژسترون/استراديول سيپيوناتMedroxyprogestrone acetate/Estradiol cypionate-
جزئیاتپروژسترون بالکProgesteron Bulk-
جزئیاتپروژسترونProgesterone-