چهارشنبه 1 آذر 1396    |    Wednesday, November 22, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآنتي تيموسيت ايمونوگلوبولينAntithymocyte immunoglobulin-
جزئیاتونوگلVenogol-