پنجشنبه 2 فرودين 1397    |    Thursday, March 22, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتنياسين (اسيد نيکوتينيک )Niacin (Nicotinic acid)-
جزئیاتنياسيناميد ( نيکوتيناميد)Niacinamide [Nicotinamide]-
جزئیاتنيکوتينNicotine-