دوشنبه 7 خرداد 1397    |    Monday, May 28, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتنياسين (اسيد نيکوتينيک )Niacin (Nicotinic acid)-
جزئیاتنياسيناميد ( نيکوتيناميد)Niacinamide [Nicotinamide]-
جزئیاتنيکوتينNicotine-