يکشنبه 26 آذر 1396    |    Sunday, December 17, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتنياسين (اسيد نيکوتينيک )Niacin (Nicotinic acid)-
جزئیاتنياسيناميد ( نيکوتيناميد)Niacinamide [Nicotinamide]-
جزئیاتنيکوتينNicotine-