شنبه 4 فرودين 1397    |    Saturday, March 24, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتمتادونMethadone Hcl-
جزئیاتاگزيلوفرين/نورمتادون هيدروکلرايدOxilofrine/Normethadone Hcl-