يکشنبه 1 مرداد 1396    |    Sunday, July 23, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 4
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآلفنتانيلAlfentanil Hcl-
جزئیاتفنتانيلFentanyl-
جزئیاترمي فنتانيل هيدروکلرايدRemifentanil hydrochloride-
جزئیاتسوفنتانيلSufentanil-