پنجشنبه 27 مهر 1396    |    Thursday, October 19, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 4
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآلجي فلکسAlgiflex-
جزئیاتفلکسFlexx-
جزئیاتاستئوفلکسOsteoflex-
جزئیاتپرفلکسPreflex-