چهارشنبه 22 آذر 1396    |    Wednesday, December 13, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتفلورايدFluoride-
جزئیاتسديم فلورايدSodium fluoride-
جزئیاتتري فلورايدينTrifluoridine-