چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397    |    Wednesday, April 25, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتفلورايدFluoride-
جزئیاتسديم فلورايدSodium fluoride-
جزئیاتتري فلورايدينTrifluoridine-