شنبه 2 تير 1397    |    Saturday, June 23, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکو آنزيم کيوتن سلنيوم امگا3Coenzyme q10 +selenium+ omega 3-
جزئیاتسلنيومSelenium-
جزئیاتسلنيوم سولفايدSelenium sulfide-