شنبه 5 اسفند 1396    |    Saturday, February 24, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتپگ اينترفرون/ريباويرينpeginterferon alfa-2a/ Ribavirin-
جزئیاتريباويرينRibavirin-