چهارشنبه 1 شهريور 1396    |    Tuesday, August 22, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 7
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتپيپرازين سيتراتPiperazine citrate-
جزئیاتپيپرازين هگزاهيدراتPiperazine hexahydrate-
جزئیاتپيپرازين فسفاتPiperazine phosphate-
جزئیاتپيرازيناميدPyrazinamide-
جزئیاترازينRasin-
جزئیاتدي اتيل پرازينThiethylperazine-
جزئیاتتري فلوپرازينTrifluoprazine-