پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397    |    Thursday, April 26, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآنتي هيستامين دکونژستانتAntihistamine decongestant-
جزئیاتدکونژستانتDecongestant-
جزئیاتدکونژستانتDeconjestan Inhaler-