چهارشنبه 1 فرودين 1397    |    Wednesday, March 21, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتدکسترومتورفانDextromethorphan Hbr-
جزئیاتدکسترومتورفان پيDextromethorphan-p-
جزئیاتاکسپکتورانت / دکسترومتورفانExpectorant D-