جمعه 31 فرودين 1397    |    Friday, April 20, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتتيروتروپينThyrotropin (Thyrotrophin & TSH )-
جزئیاتتيروتروپين آلفاThyrotropin alfa-