دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Monday, June 18, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتتيروتروپينThyrotropin (Thyrotrophin & TSH )-
جزئیاتتيروتروپين آلفاThyrotropin alfa-