چهارشنبه 26 مهر 1396    |    Wednesday, October 18, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 4
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکراتونيک اسCratonic-S-
جزئیاتجنرال تونيک دينهDineh general tonic-
جزئیاتجنرال تونيکGeneral tonic-
جزئیاتتونيکTonic-