جمعه 4 خرداد 1397    |    Friday, May 25, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 4
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتکراتونيک اسCratonic-S-
جزئیاتجنرال تونيک دينهDineh general tonic-
جزئیاتجنرال تونيکGeneral tonic-
جزئیاتتونيکTonic-