يکشنبه 5 فرودين 1397    |    Saturday, March 24, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتاتاکرينيک اسيد (اسيد اتاکرينيک)Ethacrynic acid-
جزئیاتتاکرينTacrine-