دوشنبه 2 مرداد 1396    |    Monday, July 24, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 5
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتبتامتازون دي سديم فسفاتBetametasone disodium phosphate-
جزئیاتبتامتازونBetamethasone (Betametasone)-
جزئیاتبتامتازون ال آBetamethasone L.a-
جزئیاتبتامتازون والراتBetamethasone valerate-
جزئیاتکلوتريمازول/بتامتازونClotrimazole/Betamethasone dipropionate-