دوشنبه 4 تير 1397    |    Monday, June 25, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 5
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتبتامتازون دي سديم فسفاتBetametasone disodium phosphate-
جزئیاتبتامتازونBetamethasone (Betametasone)-
جزئیاتبتامتازون ال آBetamethasone L.a-
جزئیاتبتامتازون والراتBetamethasone valerate-
جزئیاتکلوتريمازول/بتامتازونClotrimazole/Betamethasone dipropionate-