سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 5
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتايزونيازيدIsoniazid-
جزئیاتايزونيازيد/ريفامپينIsoniazid/Rifampin-
جزئیاتايزونيازيد اي پي آرIsoniazid-Epr-
جزئیاتايزونيازيد اي آرIsoniazid-Er-
جزئیاتايزونيازيد پي آرIsoniazid-Pr-