يکشنبه 28 آبان 1396    |    Sunday, November 19, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتهيدروکسي اورهHydroxyurea-
جزئیاتپارومومايسين اورهParomomycin-U-
جزئیاتاورهUrea-