سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتهيدروکسي اورهHydroxyurea-
جزئیاتپارومومايسين اورهParomomycin-U-
جزئیاتاورهUrea-